O firmie


 

Jesteśmy międzynarodową firmą,
skupiającą profesjonalistów
z wieloletnim doświadczeniem...
 

Korzyści


 

Posiadanie polskiego obywatelstwa
zapewni państwu liczne
przywileje i korzyści...
 

Oferta


 

Nasza firma zapewni państwu
obsługę prawną w zakresie
pozyskania polskiego paszportuO firmie
 

Lisman & Partners Ltd jest międzynarodową firmą specjalizującą się w potwierdzeniu posiadania polskiego obywatelstwa oraz uzyskiwaniu polskich paszportów, dla klientów wywodzących swój rodowód z Polski.

Firma, również zajmuje się obsługą prawną związaną z własnością nieruchomości pozostawionych w Polsce. Interesy naszych klientów są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników i adwokatów.

Szanujemy czas klienta dlatego szybkość realizacji powierzonych
nam zadań jest zawsze sprawą priorytetową.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług.


Oferta

UZYSKANIE POLSKIEGO PASZPORTU

OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE ODZYSKIWANIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAWIONYCH W POLSCE

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego
Poszukiwania archiwalne
Nadanie numeru PESEL
Pomoc w polskich placówkach dyplomatycznych
Legalizacja zagranicznych aktów rozwodowych
Legalizacja zagranicznych aktów adopcyjnych
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
Zmiana imienia lub nazwiska


Zwrotami odebranych majątków i nieruchomości
Nieruchomościami warszawskimi
Utraconym mieniem żydowskim, mieniem zabużańskim
Nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców
Regulowaniem stanu prawnego, w tym sprawy spadkowe
Ochroną własności
Zwrotem przejętych kamienic
Odzyskiwaniem zasiedlonych mieszkań, lokali sprzedanych przez miasto
Odszkodowania z tytułu użytkowania cudzego mienia

Lisman & Partners Ltd

to profesjonalna, godna zaufania firma, reprezentująca swoich klientów w polskich urzędach,
placówkach dyplomatycznych oraz sądach i instytucjach państwowych.

Procedura

Proces uzyskania polskiego paszportu przez osoby z polskim pochodzeniem składa się z czterech etapów:

1.

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

2.

Transkrypcja aktu urodzenia lub ślubu

3.

Nadanie numeru PESEL

4.

Złożenie wniosku o polski paszport

Każdy kto uzyskał potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa, posiada polski akt stanu cywilnego oraz numer PESEL ma prawo do ubiegania się o wydanie polskiego paszportu. Dla osób mieszkających w Polsce, wniosek o wydanie polskiego paszportu składa się we właściwym miejscowo urzędzie paszportowym. Jednakże, osoby mieszkające poza granicami Polski, mogą się ubiegać się o wydanie polskiego paszportu w Polskim Konsulacie zgodnym z miejscem zamieszkania.

Korzyści

Korzyści z posiadania obywatelstwa polskiego?

Posiadanie paszportu Unii Europejskiej

Swobodne przekraczanie granic na terenie Unii
  Europejskiej bez konieczności posiadania wiz

Nieograniczony czas pobytu krajach UE

Możliwość podjęcia pracy w UE

Możliwość bezpłatnej edukacji w krajach UE

Możliwość nabycia nieruchomości

Posiadanie obywatelstwa polskiego nie wyklucza
możliwości posiadania innego obywatelstwa

Zespół

Lisman & Partners Ltd, to zespół osób posiadających wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów przed polskimi urzędami, instytucjami publicznymi oraz konsulatami na całym świecie. Wysokie kwalifikacje są gwarancją szczegółowych poszukiwań dokumentów i informacji w polskich i zagranicznych archiwach. Profesjonalni adwokaci dbają o szybkość i dokładność postępowań przed sądami na terenie Polski.

Kontakt

Kontakt:
Email: office@lismanpartners.com
Tel: +44(0)203 126 4999

Formularz kontaktowy: